Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Zorg

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jekind ietsdoet waardoor gebreken ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor degebrekenaan spullen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de laptop van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend snoer in je woningen zijn arm breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van €1.000.000.

Met de AVP bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per ongelukschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door een AVP

Een WAverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keus vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeraar

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het beste bijuw wensen passen. Je kan onder andere naar de volgendepunten kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwschade melden?
 5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Gemakkelijk overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg vinden.

Scroll naar boven