All Risk Autoverzekering Vergelijken

Autoverzekering Prijs

Door te vergelijken op onze website vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de verzekering van je autoannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeringsmaatschappij zal je autoverzekering meestal binnen een maand annuleren. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenverhoging van de premieinvoert of de voorwaarden wijzigt,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn beëindigen.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een ongeval, maar onderandere ook een probleem met jeautobedrijf. Enerzijds kun je danrechtsbijstand ontvangen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverwerven als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog extraverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet betaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald.Dit geldt echter niet voor alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen drie en acht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer men een splinternieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: autoverzekering prijs

Scroll naar boven