Autoverzekering Afsluiten Goedkoop

Autoverzekering Goedkoopste

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die het goedkopere bij je geval past.{met de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding.

Autoverzekering Goedkoopste

Vind je de meestlage maandprijs hetbelangrijkst? Bij ons kiesje de meest geschikte verzekering voor je auto. Dat hangtzeker af van jouwvehikel zijn bouwjaar, merk, je aantal schadevrije jaren en het aantal kilometers op de teller.Onze tip: selecteer niet echt naar prijs, maar ook naar de voorwaarden. Dat geld zeker in het geval van autoverzekering goedkoopste.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor enkele dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een WA + volledig casco verzekering voor jeauto af te sluiten. Voor auto’s in de leeftijd van 1012 maanden en ouder, is alleen eenWA-verzekering meestal voldoende.

  • WA-verzekering

EenWA-verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je gedekt voorschade die jij toebrengt aan een ander. Bijgebreken aan tastbare goederen is de dekkingten hoogste ruim€2.000.000, voor letselgebreken aan mensen is dit maximaal zeven en een half miljoen euro.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een beperkt casco verzekeringvoor je auto ben je niet alleen verzekerd bijschade die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor gebrekenaan je eigen auto, bijvoorbeeld doorstorm. Tevens diefstal enruitgebreken wordt meestalgedekt doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een schadehersteller gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jeverzekeringsmaatschappij.

  • WAvolledig casco verzekering

Met een Allrisk verzekeringvoor je auto ben je gedekt voor alle gebreken aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand tegen je geparkeerdeauto aanbotst, je krijgt deschade vergoed. Eengeruststellende gedachte.

No-claimbeschermer

Een aantalautoverzekeraars geven tevens demogelijkheid om je aanvullend te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1x per jaar schade claimenzonder dat de maandlasten van de verzekering van je auto omhooggaat en zonder dat je no-claimkortingverlaagd wordt. Het verhalen van deze gebreken heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal jaren gebrekenvrij. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het daardoor eenmogelijkheid dat je maandprijs wel meer wordtals gevolg van het verlaagde aantalschadevrije jaren.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest lastig zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en deverzekeraar waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed.Dit geldt echter niet voor alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen drie en acht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een gloednieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld het glas extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: autoverzekering goedkoopste

Scroll naar boven