Autoverzekering Afsluiten Goedkoop

Autoverzekering Goedkoopst

Door te vergelijken op onze website vind je de betere verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast dealgemenedekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij de meesteautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende verzekeringvoor je auto biedt dekking voor echtgeleden letselgebreken en/of gebreken aan bagageof persoonlijke spullen van debestuurder en ;eventueleinzittenden als gevolg van eenongeluk met je auto. De maximum van devergoeding die je ontvangt, is afhankelijk van de werkelijkegebreken en is in de regel maximaal 1 miljoen euro. Hoe hoog demaximale vergoeding exactwordt, kun je teruglezen in de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijvan je auto.

Pechhulp

Vaak is er de mogelijkheid om je extra te beschermen voor pechhulp in eigen land of bijvoorbeeld in heel Europa. Als je hiervoor een aanvullende autoverzekering aangaat, heb je altijd assistentie als je onderweg pech hebt aan je auto. automobilistenhulp wordt eigenlijk meestal als aparte autoverzekering afgesloten, waardoor deze niet aanvullend op de autoverzekering hoeft worden gekozen. Ga ook hier na of je niet extra gedekt bent en voorkom dat je nodeloos te veel betaalt.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest lastig zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog aanvullendverzekerd te worden. Wat er exact wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en demaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet uitbetaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald.Dit geldt echter niet voor alle situaties.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de 3 tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld het glas aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: autoverzekering goedkoopst

Scroll naar boven