inboedelverzekering afsluiten

Abn Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse artikelen in je woonhuis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het meenemen van je laptop, of een meubelstuk met gebreken door water. Let er op dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen gebruikelijke voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneasy via onze site.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eengewensteoptie. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaankopen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversebrede inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt over het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type huis en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verscheidene soortenbescherming zijn hoger naarmate de bescherming uitgebreideris. Daarnaast hangt de kosten dusook af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de kosten hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld besparen op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u in enkele stappen eneenvoudigen simpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, meestal onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasschade zit toch ook in een nihil hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Het wordtafgeraden om niet alleen op dekosten te letten, maar tevens op de dekking, wantonderverzekering kun je duur komen te staan. Maar baseer demogelijkheid voor een verzekering nietalleen op de glasdekking. Kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van dewoonhuisverzekering. Houd tevens rekening met de hoogste uitbetaling die eenaantal verzekeringsmaatschappijen rekenen. Dievarieert soms van €250 tot €500. Kijk voor meer kennis inonze vergelijker voor spullen en opstalverzekering voor advies op maat.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten uitbetalen, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. overigens kom je alleen voorvergoeding in aanmerking als gebreken ontstaatdoor een plotsegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder meer, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de gebreken vergoeden. Dit is tevenshet geval als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14kalenderjaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbeste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metbijvoorbeeld een kostbaregroepof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden van de polis voor die situatie.Vraag immer enkeleoffertes aan.

Heb jij bijvoorbeeld veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hethoogste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de beschermingtijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zittoch in een nihil hoekje als je tijdens een verbouwingonder andere de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de dekking bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven