Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp Independer

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering zzp independer, en alvorens je er 1 gaat aan gaan.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering zzp independer is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en tevens nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenovertollige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitmeestalper slot van rekening watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen klein hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een AVP wordt ook wel AVP genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. daarnaast ben je als jeg1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een WA verzekering vergoedt niet:

 • schade die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • Enkel financiële gebreken

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

  Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt gebrekenlopende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of oppassersbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar mogelijkerwijs wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

  Spullen lenen van een ander of bij iemandbegeleiden klussen leidt soms tevens totgebreken. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

  Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze los moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp independer aan gaan.

Scroll naar boven