Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Per slot van rekening wordt de schade jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering verplicht is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt dekking voor schade waar jij of je dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je huisdier. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten om de gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschreven om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel wel zo slim zijn. Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapotte waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voor schades waar je wettelijk verantwoordelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan anderen of de goederen van anderen. Denk aan de boormachine van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een laaghangend touw in je schuur en zijn arm breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van €1.000.000.

Met een WA verzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van degene die je per abuis schade berokkent. Wij begeleiden bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letsel gebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet uitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als consument schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een tegenslag in een klein hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een AVP met bescherming voor het gehele gezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om zo’n polis niet af te sluiten. Ook ben je als je g1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan een ander, veel meer kwijt. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat betaalt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een prima dekking. Op welk moment je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je AVP. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maar tevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere maandprijs die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel optie vrijheid in.

Goedkope alternatieven

vanzelfsprekend blijven Nederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maar tevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoek naar de meest voordelige WA Verzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplicht stelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop een optie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel alles goed geregeld willen hebben, maar in de regel hebben klanten dit gevoel al wanneer ze er ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleen cruciaal is dát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Het afsluiten van een WA Verzekering vergoedt gewoonlijk bijvoorbeeld niet de schade die een kind spelenderwijs kan toebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel klanten dat wel denken. Als particulier is het daarom belangrijk om je niet alleen ‘goedkoop’ maar tevens gebruikelijk ‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering verplicht aan gaan.

Scroll naar boven