Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de AVP voor jouw gezin.

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de spullen van andere mensen. Denk aan de boormachine van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je oom die valt over een losliggend touw in jouw woning en zijn been breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van 1 miljoen euro. Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een aansprakelijkheids verzekering?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een WA verzekering wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • Een WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten
Een WA verzekering is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan erg hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandpremie die je afdraagt voor een WA verzekering met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en zeker geen reden om een verzekering niet aan te gaan. Daarnaast ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Vergelijken

Een WA verzekering vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook aansprakelijk voor schade aangericht door je huisdier. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je WA verzekering?

De WA verzekering binnen het instap pakketten heeft een prima dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt schade veroorzaakt door: Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw dochter jouw dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen dekking bieden. Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de WA verzekering niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost een paar euro per maand. De exacte kosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Ook maakt het ook uit of je de AVP alleen afsluit of dat je ook je partner en/of kinderen meeverzekert. Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de spullen van personen. Denk aan de boormachine van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een laaghangend snoer in jouw kamer en zijn sleutelbeen breekt. Een WA verzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van ruim een miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top