verzekeringen vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Ing

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt alvorens je begint met aansprakelijkheidsverzekering ing, en voordat je er een gaat aan gaan.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering ing is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvereist in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jefamilie ietsdoet waardoor schade wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor deschadeaan spullen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een AVP sluit je af om je te verzekeren tegenschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderen of de spullen van anderen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een laaghangend touw in jouw woonkameren zijn arm breekt. Een AVP vergoedt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder andere je kinderen. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van €1.000.000.

Met de AVP bescherm je naast je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per abuisschade toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • De WAverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een polisniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een WA verzekering betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • {gebreken aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • Seksueel gedrag dat schade heeft veroorzaakt

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

  Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het voordeligste bijuw wensen passen. Je kan onder andere naar de volgendepunten kijken:

  1. Heeft de verzekeraareigen risico?
  2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
  3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
  4. Op welke manieren kun je jouwschade melden?
  5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar ook de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

   Gemakkelijk overstappen WA verzekering

   Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering ing afsluiten.

Scroll naar boven