Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Aansprakelijkheidsverzekering Abn Amro

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering abn amro is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je dochter per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.ernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Welbeschouwd is het inprincipe voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de spullen van anderen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in je woningen zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je logés. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Met de WAverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De AVP wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een WA verzekering

Een AVP is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenruime dekking. Op welk moment je voor eengebreken aansprakelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar tevens voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geenschades die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het goed eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetbedreiging dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering abn amro vinden.

Scroll naar boven